Cégünk weboldala fejlesztés alatt állAutomatizált ipari kemencék

Az automatizált ipari kemencéinket azért ajánljuk, mert az általunk szállított irányítástechnikával és tüzeléstechnikával:

 • Pontosabban lehet tartani a minőségi paramétereket
 • Növelni lehet a termelékenységet
 • Kevesebb alkalmazott szükséges a technológia üzemeltetéséhez
 • Hatékonyabb és költségkímélőbb karbantartás
 • Fokozni lehet a biztonságot
 • Egyszerű kezelés, a kezelői személyzet rövid idő alatt kiképezhető
 • Csökkenteni lehet a környezetszennyezést

Tehát a Maxterm tüzeléstechnika és irányítástechnika növeli a profitot, csökkenti a költségeket.

Alacsony NOx kibocsátású regeneratív tüzelőrendszer

Alacsony NOx kibocsátású regeneratív tüzelőrendszerek tekintetében a Maxterm a magyar tervező és kivitelező cégek között rendkívül előkelő helyet foglal el. Számos ilyen rendszert telepítettünk kohászati alkalmazásokhoz. Az alacsony NOx kibocsátású regeneratív tüzelőrendszerek előnye kibontakozik abban, hogy:

 • Kisebb környezetszennyezéssel képesek üzemelni, a káros anyag kibocsátás a töredékére esik egy hagyományos regeneratív tüzeléshez képest
 • Akár 30%-al alacsonyabb gázfogyasztással lehet a berendezést üzemeltetni, mint a hagyományosat

A kisebb környezetterhelés természetesen a költségekben is jelentősen érezteti hatását, mivel a környezetterhelési díjakat csökkenteni lehet vele, továbbá a beruházás megvalósításához is igénybe lehet venni minden olyan forrást, amely a környezetvédelmet célozza meg. Alacsony NOx kibocsátású regeneratív tüzelőrendszereinket ajánljuk minden kohászati cégnek, ahol lényegesek a technológia üzemeltetési költségei és a környezetvédelem.

Régi, korszerűtlen hőkezelő kemencék költségtakarékos átalakítása

A legtöbb kemence építő cég a régi, műszakilag elavult kemencét teljes rekonstrukcióval építi újra. Ezzel szemben a Maxterm a következőt ajánlja ügyfeleinek:

 • A kemencék megfelelő átalakítása az előző konstrukció módosításával
 • Világszínvonalú irányítástechnika alkalmazása a berendezés irányítására
 • A rekonstrukció költségeinek mérséklése a teljes rekonstrukció költségeinek akár harmadára
 • A felújított kemence meg fog felelni minden vonatkozó jogszabálynak, előírásnak akkor is, ha a régi már nem felelt meg
 • Az energiafelhasználás a töredékére esik vissza
 • A berendezés környezetszennyezése minimálissá válik.

Miért foglalkozik ezzel a Maxterm, míg másoknak általában ez nem éri meg?

 • Mert szakembereink nagy tapasztalattal rendelkeznek a régi tüzelőberendezések területén is, így ismerik azok hibáit, előnyeit.
 • Mert sok esetben a falazatot, fémszerkezetet minimálisan módosítva, csak a tüzelőrendszer cseréjével már gyakorlatilag elérhetőek azok a paraméterek, melyeket a teljes újraépítés eredményez.
 • Mert a teljes újraépítés sokkal hosszabb idejű üzemszünetet követel meg, mint a felújítás.

Pótlólagos automatizálás igényes szabályozásokkal

Azoknál az ipari berendezéseknél, amelyek még gyakorlatilag automatizálás nélkül kerültek legyártásra, gyakran merül fel az igény a pótlólagos automatizálásra. Ebben a Maxterm természetesen partnernek tekinthető. Számos olyan ipari kemencét, egyéb ipari berendezést szereltünk már fel a ma kapható legkorszerűbb irányítástechnikával, amelyet régebben abszolút nem automatizáltak. Az ilyen pótlólagos automatizálás eredményei:

 • Megbízhatóbb működés, kezelői hibák kiküszöbölése
 • Biztonságosabb üzemvitel
 • Kevesebb kezelőszemélyzet szükséges a berendezés üzemeltetéséhez
 • Hatékonyabb működés, nagyobb termelékenység
 • Egyszerűbb karbantartás
 • Üzemeltetési költségek jelentős csökkenése

Mérnöki szolgáltatások

A Maxterm mérnökei rövid idő alatt képesek megtervezni bármilyen irányítástechnikai rendszert. Miután mérnökirodánk tagjai különböző szakterületen tevékenykedő nagy szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező mérnökök, így nem okoz problémát olyan tervek készítése, amely egyszerre több szakterület együttes ismeretét követeli meg. Továbbá a szoftveres mérnökök tapasztalattal rendelkeznek a legtöbb ismert irányító rendszerrel kapcsolatban, így hatékonyan tudnak konfigurálni, programozni különféle PLC-ket, DCS-eket, nagyobb tudású szabályozó berendezéseket, adatgyűjtő rendszereket, scada rendszereket. Az ipari informatikai rendszerek kivitelezése, karbantartása sem okoz problémát, hiszen ehhez is vannak felkészült szakembereink.

Kivitelezés

Kivitelező csapatunkban nagy gyakorlattal rendelkező technikusok és szakmunkások dolgoznak. ők kimondottan az ipari irányítástechnikai és tüzeléstechnikai berendezések kivitelezéséhez vannak felkészítve. A kivitelezési munkákhoz a kivitelező csapatunk megfelelő eszközökkel és szerszámokkal rendelkezik. A használt szerszámok megfelelnek az EU-ban megszokott minőségi követelményeknek. A kivitelezések a Maxterm minőség politikai nyilatkozatában megfogalmazott minőségirányítási elvek szerint zajlanak. A munka során különösképpen ügyelünk a biztonságra, így bármilyen kivitelezési munka előtt biztonságtechnikai tervet készítünk.

Karbantartás

A Maxterm egyik legfőbb erényének mondható, hogy nem csak a projektek megvalósítására törekszik, hanem vállalja a felépült berendezés utógondozását is. (Természetesen karbantartást nem csak az általunk épített berendezésekre vállalunk.) A karbantartás fő irányvonala a tüzeléstechnikai berendezések és a hozzájuk kapcsolódó egyéb technológiai berendezések karbantartása. Miért előnyös a Maxterm karbantartás?

 • Mert olyan szakembereink vannak, akik nagy tudással és nagy gyakorlattal rendelkeznek
 • Mert amennyiben a karbantartó csapat tudását mégis meghaladná a probléma megoldása, akkor a háttérben ott van a mérnökiroda, amely hatékonyan tud segíteni a karbantartásban is (mint például PLC-k és egyéb intelligens rendszerek tekintetében)
 • Mert a karbantartó csapat minden tagja rendelkezik az ipari tüzelőberendezések karbantartásához szükséges jogszabályban előírt képesítésekkel.
 • Mert a Maxterm-nél vannak olyan szakemberek, akik jogosultak tüzelőberendezés beüzemelésére és felülvizsgálatára is.
 • Mert szakembereink megfelelő szerszámokkal vannak felszerelve.
 • Mert a karbantartásokat mindig a legbiztonságosabb módon végezzük. A karbantartásokhoz mindig van terv és van biztonságtechnikai terv.
 • Mert csak előre megtervezett módon végzünk karbantartást.
 • Mert a rendszeres karbantartással a meghibásodásokból adódó leállások számát csökkentjük, ezáltal hatékonyabbá tesszük a termelést, csökkentjük az Ügyfél kiadásait, növeljük a profitját.

Üzembe helyezés

A Maxterm rendelkezik olyan szakemberekkel, akik képesek mindenféle ipari kemencét üzembe helyezni, és betanítani a kezelő személyzetet a hatékony üzemvitelre. Az üzembe helyezés általában akkor jelent önálló szolgáltatást, ha a megrendelő olyan kivitelezővel (esetleg a saját csapatával) építteti meg a berendezést, aki igényli a külső szaksegítséget a beüzemeléshez. Gyakori eset az is, hogy az ügyfél egy másik vállalattól megvásárol egy régebbi berendezést, gépsort és szeretné az beüzemeltetni valakivel. Ebben az esetben a legjobb választás a Maxterm. Az üzembe helyező szakemberünk elmegy a helyszínre és a kivitelezővel vagy a megrendelővel együttműködve elindítja a berendezést. Amennyiben valami hibás, nem működik, ő megjavítja azt. Amennyiben valamit mégsem tud megoldani egyedül, akkor természetesen támaszkodik a Maxterm többi szakemberére. Az üzembe helyezés végén természetesen az üzembe helyező a kezelőknek szükséges oktatást is megtartja.

Üzemzavar elhárítás

Ezen szolgáltatásunk azt jelenti, hogy az ügyfél bejelenti nekünk az üzemzavart és a Maxterm megfelelő szakembert küld a probléma elhárítására. A szakember tanulmányozza a problémát, ha kell egyéb segítséget is igénybe vesz, használva a biztos hátteret nyújtó erőforrásokat, majd megoldja a problémát, visszaállítja a normális üzemmenetet. Üzemzavar elhárítás történhet karbantartási szerződés keretein belül és egyedi felkérésre is. Amennyiben karbantartási szerződés keretein belül van szó üzemzavar elhárításról, akkor természetesen a rendelkezésre állási idő is meghatározásra kerül és ez a szerződésben is megemlítésre kerül. A Maxterm üzemzavar elhárítás tehát a problémák gyors megoldását jelenti az ügyfél számára, aki ezzel termelésből kiesett időt takaríthat meg.

Termelés követő rendszerek

A Maxterm termelés követő rendszerei az ügyfélnek biztosítják, hogy:

 • A technológusok gyorsan információhoz jussanak a technológia megfelelő paramétereiről, ezáltal hatékonyabbá tudják tenni a gyártást
 • A vállalati vezetők olyan előre formázott elemzéseket kapjanak a termelésről, amely mentes az őket nem érdeklő technológiai részletektől
 • A minőségirányítási rendszerekhez szükséges dokumentációk automatikusan elkészüljenek
 • A termelésben résztvevőknek az idejét ne rabolja a túlzott adminisztráció

A Maxterm szoftveres mérnökeinek munkáját a termelés követő rendszerek tervezése és kivitelezése alatt folyamatosan támogatják a technológiához értő mérnökök. Az eredmény pedig egy olyan rendszer lesz, amely a vállalat irányítási és a folyamat közeli (scada, egyszerű adatgyűjtő rendszerek) megjelenítő rendszerek között helyezkedik el. A Maxterm termelés követő rendszerei hozzákapcsolhatók nagyobb vállalatirányítási rendszerekhez is, így teljes integráció valósítható meg a vállalati informatikában.

Vezérlő, szabályozó és megjelenítő rendszerek konfigurálása

A Maxterm szoftveres mérnökei a legtöbb programozható irányító rendszerben járatosak. A cég fel van szerelve ezeknek az irányító rendszereknek a programozásához, konfigurálásához szükséges eszközökkel, szoftverekkel. A nálunk lévő kísérleti vagy bemutató eszközökön a konfigurációk ki is próbálhatók. Rendelkezünk az ipari rendszerek szimulálásához szükséges, erre a célra épített eszközökkel. Ezen szolgáltatásunkat nem csak a végfelhasználóknak, hanem azoknak a kivitelező cégeknek is ajánljuk, akik erre a feladatra nem rendelkeznek felkészült szakemberekkel, de munkájuk során szembe kerülnek ilyen típusú feladatokkal.

Projekt vezetés

Miután a Maxterm rendelkezik egy projekt megfinanszírozásához szükséges pénzügyi és humán erőforrásokkal, így szívesen vállalunk projekt vezetést, fővállalkozást. A projekt sikerességét illetően természetesen a Maxterm felelősséget vállal. Ez azt jelenti, hogy a megrendelő csak a Maxterm-mel kell, hogy kapcsolatban álljon, a projekt sikerességéért csak ő felel. A megrendelőnek ez előnyös, mert:

 • Nem kell attól tartania, hogy a felelősség elsikkad a kivitelezők egymásra mutogatása következtében
 • A megrendelő részéről kevesebb problémát jelent a projekt szervezése, ütemezése, mert csak a Maxterm-mel kell egyeztetni, a kivitelezőkkel majd ő egyeztet
 • A Maxterm elég szakértőt tud felsorakoztatni annak érdekében, hogy a projekt folyamán minden biztosan menjen
 • Felgyorsul a projekt végrehajtása, mivel problémás esetben a Maxterm saját csapatát is be tudja vetni a kivitelezésbe
 • A rövidebb kivitelezési idő a befektetés gyorsabb megtérülését, ezáltal profitot eredményez a megrendelőnek

Megrendelővel közös technológiai fejlesztések

A Maxterm megfelelően felkészült szakember gárdája szívesen segít ügyfeleinek különböző technológiai fejlesztések megvalósításánál. A kölcsönös együttműködés felgyorsítja a fejlesztés menetét, és csökkenti a költségeket. A Maxterm természetesen minden ilyen fejlesztésnél a fejlesztésre vonatkozóan titoktartást vállal és ezt titoktartási nyilatkozat tételével erősíti meg. A közös fejlesztés a Maxterm számára az Ügyféllel való kölcsönösen jó kapcsolat kialakítását jelenti. A Maxterm célja a közös technológiai fejlesztésekkel a korszerű irányítástechnika bevezetése és a fejlesztés során az ügyfél rendszerébe való minél tökéletesebb beintegrálása. Hogy miért éri meg az ügyfélnek a technológiai fejlesztéseknél a Maxterm-et mint partnert igénybe venni?

 • Mert így a kísérletek idejére nagyon kedvező áron, vagy akár ingyen juthat világszínvonalú irányítástechnikához
 • Mert a technológiai fejlesztés végére a Maxterm irányítástechnika rendszere teljesen felkonfigurálható a technológia irányítására, ezáltal az új berendezés rövidebb idő alatt termelésbe állítható, ami gyorsabb költségmegtérülést eredményez
 • Mert a Maxterm szakemberei segítségét is igénybe lehet venni a fejlesztés során

Üvegipari alapanyag előkészítő, bemérő, keverő rendszerek automatizálása

A Maxterm vállalja mindenféle régi vagy új üvegipari alapanyag előkészítő, bemérő, keverő rendszer teljes automatizálását. Az automatizálás előnye, hogy a berendezések üzemeltetése lecsökkenti a humán erőforrás igényt és pontosabbá teszi a technológiát. A kívánt paramétereket a rendszer automatikusan tartja. Amennyiben valamilyen probléma lépne fel, akkor azonnal értesíti a kezelőszemélyzetet. A Maxterm által erre a célra tervezett irányítástechnikai rendszerrel a nagy területen, egymástól messze lévő, de összetartozó berendezések egy rendszerbe integráltan képesek működni. A kezelő a vezérlőteremből mindent a kezében tud tartani. Az irányítórendszer középpontjában egy technológiai tudás alapú vezérlés található, amely lehetővé teszi a kezelő nélküli üzemet is. A kezelőre csak üzemzavar esetén van szükség. A Maxterm üvegipari alapanyag előkészítő, bemérő, keverő rendszerekhez fejlesztett irányítástechnikai rendszere biztosítja az ügyfél számára:

 • A takarékosságot a humán erőforrással
 • Az üzemzavarok gyors elhárítását, ezáltal az állásidők minimalizálását
 • A biztonságos üzemvitelt, ezzel megóvva az Ügyfelet a baleset miatti üzemleállástól
 • A technológiai paraméterek maximális pontossággal történő tartását
 • A termelés automatikus dokumentálását a minőségirányítás számára
 • Az egyszerű, gyors és költségkímélő karbantartást

Ipari rendszerek távfelügyelete

A Maxterm karbantartó csapata és mérnökei megfelelően felkészültek ahhoz, hogy ipari rendszereket távfelügyelettel lássanak el. A távfelügyelet a korszerű irányítástechnika és számítástechnika lehetőségeit kihasználva úgy kerül megvalósításra, hogy az ügyeletes kolléga távolról monitorozza a technológiát, majd ha szükséges beavatkozik szintén távolról. Amennyiben a távolról történő beavatkozás nem lehetséges, akkor értesíti a helyi kezelő személyzetet vagy ő maga megy ki a helyszínre a problémát elhárítani. Ezt a szolgáltatásunkat kimondottan ajánljuk kemencék temperálásához, kifűtéséhez, új technológiák indításához. Az ügyfélnek ez több előnyt is jelent:

 • Takarékosság a humán erőforrással
 • A távfelügyeletet olyan szakember látja el, aki felkészült minden problémára ami történhet és mélységeiben ismeri a technológiát.
 • A kezelő személyzet új berendezés indításánál még nem biztos, hogy megfelelően felkészült a jelentkező problémák megoldására

Maxterm huzaladagoló

A MAXTERM RFS huzaladagoló család a szemcsefinomító huzal folyamatos, széles tartományban változtatható sebességű továbbítására szolgál.

Típusjelölés: RFS150, RFS200, RFS300

Konstrukció: Alumínium házas hajtóműves motor ráépített frekvenciaváltóval, fogazott kerekes huzaltovábbítás, beállítható összenyomó erő, nehézüzemi kivitel, acél tartó- és vázszerkezet. A huzalbevezető gyűrű keményített kopásálló bevonattal készül.

Működési paraméterek:

Adagolási sebesség tartomány: 10-150, 15-200, 30-300 cm/min
Huzal átmérő tartomány: 8 – 12mm (névleges átmérő 3/8”, 9,5-9,7mm)
Tápfeszültség: 1 x 230V, 50 Hz
Motor teljesítmény: 250-350 W
Sebesség alapjel bemenet: 4-20 mA
Külső START / STOP bemenet: feszültségmentes kontaktussal
Súly: 63,5 kg
Kézi vezérlés: előre / hátra nyomógombokkal (öntartás nélkül) a készülékről.
Ellenőrző jel: a szabadonfutó görgőt figyelő közelítés kapcsoló impulzusokkal
Opció: a tengelyről hajtott inkrementális jeladóval sebességarányos sebesség mérés PLC –vel történő feldolgozás számára

Huzaladagoló más huzalsebesség-tartományokra, ill. kéthuzalos kivitelben is készül.